• "A nehézség leküzdéséhez kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több."
  (Tatiosz)
  IPMI

  IPMIT-3200 Tüzelőberendezések

  ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

  a

  Demecser-Borzsovatanya 0261/9 hrsz.

  alatti ingatlanon építendő

  EGYEDI BIOMASSZÁS KAZÁN

  építési engedélyezési tervdokumentációjához.

  Építtető: Szuro-Trade Kft.

  4400 Nyíregyháza, Alsóbadúri u. 77.

   

  TERVEZÉSI PROGRAM:

  Az ingatlanon jelenleg egy BONFANTI XL 190CE típusú terményszárító berendezés üzemel, amely vezetékes gáz felhasználásával állítja elő a szárításhoz szükséges meleg levegőt. Az építtető a jelenlegi energia árak miatt egy K+ F pályázat keretein belül kifejlesztett egy olyan tüzelőberendezést, amely léha (termények tisztításánál visszamaradt éghető anyag), vagy faapríték elégetésével állítja elő a szárításhoz szükséges hőmennyiséget.

   

  AZ INGATLAN BEÉPÍTÉSI ADATAI:

   

  ALAPRAJZI ELRENDEZÉS:

  Az új tüzelőberendezés telepítéséhez új épület nem kerül megépítésre, hanem egy meglévő raktárépületben kerül kialakításra. Ez a 2. jelű raktár, amely közel áll a terményszárítóhoz. Ez a raktár jelenleg több funkciós, szezontól függő raklapos áruk tárolására használják.  a raktár jelenleg két helyiségből áll, egy 1062,5 m2 alapterületű raktárból és egy 13,5 m2 területű vezérlő helyiségből. A tűzboxok telepítése során a raktárhelyiség két részre lesz osztva, amelynek egyik részén a tüzelőberendezés elemei (489,4 m2), a másik kialakult helyiség (571,4 m2) pedig megőrzi raktár funkcióját.

   

  ÉPÜLET SZERKEZETEI:

  Függőleges szerkezet:

  Az épület egy előregyártott vasbeton vázas épület, amely vasbeton pillérekből áll 3 méterenkénti kiosztással, a pillérek között kerámia kitöltő falazat készült,  30 cm vastagsággal.

  Vízszintes szerkezet:

  Az előregyártott vasbeton rácsos tartók 17,5 m fesztávolságot hidalnak át, amelyek minden keretállásnál egy acél vonóvassal vannak összekötve a vízszintes erők felvételére. A rácsos tartókon jelenleg a rendszer vasbeton szelemenjei vannak beépítve, amihez rögzítve van a táblás hájazat, amely rossz állapota miatt cserére szorul.

  Alapozás:

  A vasbeton pillérek alatt pontalapok készültek, míg a vázkitöltő falazat alatt sávalap került beépítésre. Az átalakítás az alapteseket nem érintik.

  Aljzat:

  Jelenleg egy 5 cm vastag aszfaltburkolattal van ellátva a raktár, amely alatt két rétegben tártunk fel egy 12cm-es és egy 15 cm-es beton aljzatot vasalás nélkül. A beton alatt homogén homokos talajréteg volt található, ami jellemző a helyszín teljes területére. A berendezések helyén ezt a rétegrendet el kell bontani és teherbíró vasalt gépalapokat kell készíteni, statikus terv szerint.

  Nyílászárók:

  Jelenleg 3500/3500 mm névleges méretű kétszárnyú fém ajtók vannak beépítve a csarnok két rövid falszakaszának közepén. A rácsos tartók közötti raszterekben fém szerkezetű egy réteg üvegezésű fix ablakok vannak beépítve, a homlokzati rajzon szereplő kiosztás szerint. A beruházás során a nyílászárók megmaradnak.  

  Héjazat:

  A beruházás során a jelenlegi héjazat 35 mm-es trapézlemez burkolatra lesz cserélve. a csatornarendszer korábban felújításra került, így annak cseréje nem szükséges. Az új héjazatot a meglévő előre gyártott vasbeton szelemenekhez rögzített horganyzott C szelvények tartják. A szélrács rendszer a meglévő szélrács rendszer marad.

  Homlokzat:

  Dörzsölt nemesvakolat homlokzatburkolat van kialakítva.

  Épületgépészet:

  Az épületben nincs kialakítva fűtés, és HMV rendszer. A beruházás során ez nem feladat.

  Épületvillamosság:

  A raktár üzemrészben csak világítás van kialakítva, dugaljak nem kerültek kiépítésre az épületen belül. A bejáratnál a fal külső oldalán van kialakítva aljzat. A vezérlőhelyiségben van kialakítva a szárítóhoz szükséges vezérlés, az erőátviteli és vezérlőszekrények telepítésével.

  Válaszfal

  A raktár két részre választásához kialakításra kerül egy könnyűszerkezetes válaszfal az alaprajzon feltüntetett helyen. A válaszfal tartószerkezete HEA szelvény, amelyek pontalapokon adják a terheket az altalajnak,  a felső pontjai az előregyártott vasbeton rácsos tartókhoz kerülnek kikötésre oválfuratos rögzítéssel. Az oszlopokra horganyzott C falvázgerendán keresztül kerül beépítésre a 10 cm vastag PIRhabos fém fegyverzetes szendvicspanel.

   


  TECHNOLÓGIAI TERVFEJEZET

  a

  Demecser-Borzsovatanya 0261/9 hrsz.

  alatti ingatlanon építendő

  EGYEDI BIOMASSZÁS KAZÁN

  építési engedélyezési tervdokumentációjához.

  Építtető: Szuro-Trade Kft.

  4400 Nyíregyháza, Alsóbadúri u. 77.

   

  Tüzelőegység, tüzeléstechnológia műszaki leírása:

  Hegesztett szerkezetű acéllemez házban kialakított égető berendezés, belső samottozott falazattal, tűzálló szigeteléssel, légrés szigeteléssel, külső szigeteléssel, külső burkolással.

  A berendezést hidraulikus mozgatású, lépcsős rostéllyal, a tűztéren belüli primer és szekunder levegőellátással, hőlégfúvós begyújtással rendelkezik.

  A tüzelőegység alkalmas időben dinamikusan változó összetételű, többkomponensű gabonatisztítási melléktermék (hulladék) és különféle fás szárú biomasszák tetszőleges arányú mixtúráinak (átlagos fűtőérték: 13 MJ/kg) tüzelési célú hasznosítására az alábbiak szerint:

  Fás szárú tüzelőanyagok

   

  Lágy szárú tüzelőanyagok

   

  A tüzelőberendezésben alkalmazható tüzelőanyagok fizikai illetve mechanikai tulajdonságai:

  A tüzelőberendezésben a fent felsorolt különféle tüzelőanyagok tetszőleges komponenseiből kialakított, kötetlen arányú keveréke is alkalmazható, figyelembe véve, hogy az így előállított tüzelőanyag keverék minden komponense megfeleljen az előírt fizikai illetve mechanikai tulajdonságoknak. A tüzelőberendezés az alkalmazható, széles tartományú tüzelőanyagok alkalmazása mellett is alkalmas:

   

  A berendezés tüzeléstechnikai leírása:

  A tüzelőberendezés névleges össz. hőteljesítménye: 3,2 MW.

  Tüzelőegység igazodva a terményszárító konstrukciós kialakításához, két funkcionális részre bontható 1 db 2,2 MW teljesítményű részegységre illetve 1 db 1 MW –os teljesítményű részegységre.

  Előállított füstgáz hőmérséklet: max. 1000 °C.

  Tömeg:                                                ca. 28 t

  Befoglaló méretek:                               ca. 4,8 m x 4,5 m x 2,9 m

  Tüzelőanyag fűtőértéke:                       13 MJ/kg

  Tüzelőanyagigény:                               ca.600 kg/h

  Elektromos energiaigény:                     380/220V; 50 Hz

  Elektromos teljesítményfelvétel:           max. 20,5 kW

   

  Égési levegő ellátó rendszer

  Hamukezelés specifikáció, lágyszárú tüzelésre alkalmas megoldással

   

  Tüzelőtároló és arányos adagoló-behordó rendszer:

  A tüzelőberendezésbe a különböző tüzelőanyag komponensek, összetevőnként szeparált módon kialakított puffer tárolóból, automatikusan adagolható be. A tárolók bolygató és keverő művekkel felszereltek, amelyek a kitároló egységre továbbítják az anyagot. A puffer tároló töltése szenzorok által vezérelve külső helyről történik.

   

  A tüzelőberendezés adagoló-behordó rendszerének komponensei:

   

  Füstgázventilátor:

  A ventilátort az alkalmazott szabályozási körnek megfelelően folyamatos, állandó vákuumot tart a berendezés tűzterében. A ventilátor kompenzátorral ellátott, amely megakadályozza a rezgések és a vibráció átterjedését.

  Teljesítmény:                           ca. 26.000 m3/h, @ 1400Pa

   

  Porleválasztó multiciklon:

  A porleválasztó multiciklon feladata a füstgázzal szállított finom és durva pernye- valamint koromrészecskék benntartása a rendszerben, azok leválasztása a kiáramló. elhasznált füstgázból. A porleválasztó multiciklon további feladata, hogy alkalmazásával a kibocsájtott füstgát emissziós határértéken belül marad.

  Áteresztőképesség:                    30,000 m3/h

  Leválasztási hatásfok:    92%

   

  Szabályzó és vezérlő egység:

  A szabályzó és vezérlő köre a rendszer elemeinek összehangolt működését biztosítja, továbbá az alábbi fő funkciókat szabályozza:

   

  Hőcserélő és ventilációs egység:

  A hőcserélők és ventilációs egységek feladata, a 3,2 MW összteljesítményű tüzelőberendezés által előállított magas hőmérsékletű füstgáz által közölt energia átadása hőcserével a szemestermény szárítását végző beszívott szárító levegőnek. A folyamat lényege, hogy a gabonaszárító berendezés függőleges tornyán áthaladó termény ne érintkezzen a tüzelőberendezésben előállított forró füstgázzal, azonban annak hőenergiáját kihasználva –azt a környezetből beszívott friss levegőnek átadva – a kívánt szintre csökkentse a toronyban áthaladó termény nedvességtartalmát. A terményszárítás, annak nedvességtartalmának kipárologtatásával valósul meg, amely páratartalmat a szárító tornyán áthaladó légmennyiség felvesz, és a környezetbe továbbít.

  A folyamat végén a termény a beállított nedvességtartalomra szárad, ezáltal biztonsággal betárolható minőségromlás nélkül, míg a szárításhoz felhasznált füstgáz kondenzáció nélkül távozik a rendszerből, anélkül hogy az abban lévő savas anyagok kontaktálnának a leszárított terménnyel.

  Illeszkedve a Bonfanti XL 190 CE típusú gabona és szemestermény szárító felépítéséhez, valamint a kiírás műszaki elvárásaihoz, 2 egységre bontható tüzelőberendezés látja el hőenergiával a rendszerbe beépített 2 db hőcserélő és ventilációs egységet. Ennek megfelelően a 2 db hőcserélő és ventilációs egység főbb műszaki paramétereinek ismertetését az alábbiak szerint foglaljuk össze:

   

  Az 1.hőcserélő és ventilációs egység műszaki jellemzői:

  A hőcserélő és ventilációs egység típusa:           HCS-1500-FG

  Légszállítási teljesítmény:                                85 000 kg/h, amelyből 45 000 kg/h hűtőlevegő.

  A felmelegítendő levegő tömegárama:               40 000 kg/h.

   

  Ennek a légmennyiségnek az előmelegítését a tüzelőberendezésből érkező füstgáz végzi. A hőcserélőből kilépő előmelegített levegő maximális hőmérséklete 50 oC (to=10 oC környezeti hőmérséklet mellett). A hőcserélő primer közegét a tűztérből érkező égéstermék alkotja. A füstgáz maximális hőmérséklete: 1000 oC. A konstrukciós kialakításnak köszönhetően minimális a fellépő hőveszteség. A távozó füstgáz minimális hőmérséklete: 130 oC. Az 1. ventilációs egység névleges teljesítménye:                    1,5 MW.

  Az 1. hőcserélő és ventilációs egység szerves részét képzi a HCS-1500-FG típusú hőcserélő mellett az ECO-400-FG (economizer) rendszer, amelynek primer közegét a két hőcserélőből kilépő és a kéménybe áramló füstgáz képezi. Az ECO rendszer névelges teljesítménye: 400 kW.

  Az ECO-ból kilépő és értelemszerűen az 1. hőcserélőbe belépő előmelegített levegő (szekunder közeg) maximális hőmérséklete a környezeti levegő hőméréskletéhez viszonyított +10°C. Az 1. hőcserélőből a szárítóberendezésbe lépő levegő maximális hőmérséklete 110 oC.

  Az ECO-ból távozó füstgáz elvárt hőmérséklete: minimum 130 oC.

   

  A 2. ventilációs egység műszaki jellemzői

  A hőcserélő és ventilációs egység típusa: HCS-2200-FG

  Légszállítási teljesítmény: 85 000 kg/h.

   Ez a légmennyiség (a 2. hőcserélő szekunder közege) a szárítóberendezés fordító kamrájából érkezik, átlagos hőmérséklete 50 oC. A 2. hőcserélő és ventilációs egységből a szárítóberendezésbe lépő levegő hőmérséklete maximum 130 oC. A hőcserélő primer közegét a tűztérből érkező égéstermék alkotja. A füstgáz maximális hőmérséklete: 1000 oC. A konstrukciós kialakításnak köszönhetően minimális a fellépő hőveszteség.

  A távozó füstgáz minimális hőmérséklete: 130 oC. Az 1. ventilációs egység névleges teljesítménye: 2,2 MW.

  Az ajánlatban szereplő, és a fenti műszaki leírásban ismertetett hőtermelő, hőcserélő és ventilációs egységekkel illetve azok segédberendezéseivel biztosítható, hogy a szárítóberendezés eredeti áramlástechnikai tulajdonságai ne változzanak. Az egységek beépítése, és a gabonaszárító berendezéshez történő illesztése után az eredetileg beépített ventilátorok szállítási teljesítménye nem csökken és a hőteljesítmény széles határok között szabályozhatóvá válik.

  A legyártani kívánt energiatermelő berendezés tervezésének és kivitelezésének köszönhetően probléma nélkül illeszthető a meglévő terményszárító berendezéshez és az ott lévő egyéb technológiai elemekhez. A berendezés beépített leválasztó egységeinek köszönhetően az égéstermékben található jelentős mértékű szárazanyag komponensek elszeparálásra kerülnek, így azok kezelése és a kibocsátott e-misszió értékek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak. Az energiaellátó egység tisztítása és eltömődésének mentesítése egyszerűen elvégezhető, nem akadályozza a berendezés üzemszerű működését.

   

  Üzembe helyezés

  A berendezés működési területén ellenőrizendő, hogy a mozgó, csúszó alkatrészek közzé idegen anyag nem ékelődött-e be, illetéktelen személy nem tartózkodik-e a területen. Az elektromotorok hálózatba történő csatlakoztatását, valamint a kapcsolószekrénynél elvégzendő összes munkát csak villanyszerelő vagy erre kiképzett szakember végezheti el. Villanyszerelési munkálatok elvégzése előtt minden esetben áramtalanítani kell. Valamennyi villanyszerelési munkálatnál be kell tartani a munkabiztonsági előírásokat. A villanymotorok indításakor, a helyes forgásirány ellenőrizendő.  

  A beüzemelés során a mechanikus kötések, a csatlakozók megfelelő állapota, a hőmérsékletszenzorok megfelelő állapota, a hajtómű olaj szintje, a hajtások beállítása –feszessége, kenése-, a forgató görgői és a sín futásának párhuzamossága, csapágyainak kenése ellenőrizendő.

   

  Biomassza tüzelésű technológia  indítása

  A berendezés, a komplett technológiát vezérlő PLC szoftverrel indítható, vezérelhető. A szárítási paraméterek ideális állításához a tűzszekrény vezérlőpaneljén külön is állítható a szárítási teljesítmény –hőfok, primer levegő és szekunder levegő állítással.

  A berendezés indítását megelőzően (indítási jel kiadása) meg kell győződni arról, hogy a berendezést határoló vázakon belül senki nem tartózkodik, a hőhasznosító berendezések és légcsatornák hőszigetelése sehol nincs megbontva, a tűzszekrény üzemkész állapotban van, a ventilátorok előtti és utáni technológiai egységek üzemkész állapotban vannak, a behordó és kihordó berendezések, csigák megfelelően üzemelnek.

   

  A berendezés leállítása, üzemen kívül helyezése

  A berendezés a központi vezérlő rendszerből kiadott STOP jellel leállítható. A STOP jel, a vezérlés függvényében a vezérlő helyiségből kiadható. Vészhelyzet esetén a vészstop gomb megnyomásával -mely a vezérlő paneleken, illetve a vezérlő szekrényeken került elhelyezésre- a berendezés leáll. Vészhelyzetben, hiba esetén vagy bármilyen rendellenesség esetén a tűzszekrényt le kell kapcsolni, a főkapcsolót ismételt bekapcsolás ellen biztosítani kell.

  Központi vezérlés esetén a vezérlésbe be lett építve a véletlen indítás elleni védelmet vész állj kapcsolóval történt leállítás helyzetre.

  Tervezett karbantartás esetén a karbantartás megkezdése előtt a berendezésen lévő tüzelő anyagot teljesen ki kell járatni a berendezésből.

  Biztonsági okokból tilos bármilyen csavarzat, csatlakozó vagy szerkezeti elem megbontása mindaddig, amíg a berendezés üzemmeleg állapotban van. A berendezés hűlési ideje min. 12 óra amely lehűlési idő után ismét ellenőrizni kell a berendezés belsejében uralkodó hőmérsékletet, hogy a biztonságos munkavégzésnek megfelelő hőmérsékletre hűlt-e. Amennyiben a megfelelően képzett szakember úgy ítéli meg, hogy a berendezés a hűlési idő után is még nem alkalmas a munkavégzésre, akkor tovább kell várni mindaddig a munkavégzés kezdetére, amíg a berendezés belsejében uralkodó hőmérséklet azt lehetővé nem teszi.

   

  Tüzeléstechnika

  2,1  MW teljesítményű biomassza tüzelésű tűzbox

  Műszaki adatok:

  Típus: BT-2200

  Névleges hőteljesítmény: 2200 kW

  Tömege: 19 tonna

  Fő méretei: 2200x5600x3200 mm

  Hatásfok: ≈95 %

  Tüzelőanyagai: faforgács, faapríték. Ezek önállóan, vagy fűrészporral vegyesen is felhasználhatók (fűrészpor maximum 50% részarányt tehet ki).

  Füstgáz mennyisége: 4800 m3/h (800 oC-n)

  Tüzelőanyag nedvesség tartalma: max. 30%

  Tüzelőanyag maximális élhosszúsága: 30 mm

  Tüzelőanyag fűtőértéke: ≈12,5 MJ

  Tüzelőanyagigény: 660-730 kg/h

  Elektromos energiaigény: 380/220V; 50 Hz

  Primer ventilátor: 2,2 k W

  Behordó csigasor: 1,5 kW

  Felső csigasor: 1,5 kW

  Rostélymozgató hidraulika: 0,55 kW

  Rotációs anyagbolygató: 0,75 kW

   

  Tüzelőanyag-tároló:

  Térfogata: 10 m3

  Méretei:

  2000mmx4000mmx1500mm

  Vezérlés:

  Különálló szekrényben elhelyezett vezérlés, ami garantálja az egység részeinek összehangolt működését. A vezérlőszekrényen elhelyezett főkapcsoló mellett állítható digitális vízhőfok kijelző található.

   


  KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET

  a

  Demecser-Borzsovatanya 0261/9 hrsz.

  alatti ingatlanon építendő

  EGYEDI BIOMASSZÁS KAZÁN

  építési engedélyezési tervdokumentációjához.

  Építtető: Szuro-Trade Kft.

  4400 Nyíregyháza, Alsóbadúri u. 77.

   

  A szárítóberendezés segítségével a magas nedvességtartalma (a betakarított termény nedvességtartalma 16-17 %-ot meghaladja) miatt raktározásra és feldolgozásra alkalmatlan termény nedvességtartalmát előírt mértékre (13-14%) csökkentik, illetve további tisztítását végzik.

  A szárítandó szemestermény közúti szállítójárművel érkezik a telephelyre. Mérlegelés után a szárító részben fedett fogadóterére ömlesztik, majd tolólapos munkagéppel a fogadógaratba tolják. Innen garatrédler és terményfelvonó segítségével tisztító kúpon keresztül az előtisztító berendezésre, a PA-1200 típusú síkrostára kerül. Az előtisztító rostaszerkezetén (kőrosta) a nagyméretű növényi maradványok és darabos idegen anyagok kerülnek kiválasztásra. Az előtisztított terményt serleges felvonó és adagoló csiga segítségével a BONFANTI gyártmányú (Olaszország), átfolyó rendszerű terményszárítóba juttatjuk. A szárító folyamatos működésű, a szárításhoz használt hőenergia nagy részét visszanyerő gabonaszárító berendezés. A berendezés előmelegítő, szárító- és hűtőzónáján felülről lefelé haladva csökken le a szemes termény nedvességtartalma. A berendezés szárítási teljesítménye a szárítandó termény nedvességtartalmától, a termény fajtától és a berendezésen beállított hőmérsékletektől függ. Gépkönyvi adat szerint a telephelyen üzemelő berendezés teljesítménye 700-800 kg/ürítés és 100-300 sec ürítési periódus alapján 8400-28800 kg/h lehet.

  A szárításhoz a hőt a szárító hideg oldalára telepített 1,05 MW hőteljesítményű melegvizes hőcserélő, illetve a szárítótorony felső előmelegítő zónáját fűtő 2x2 MW névleges hőteljesítményű biomasszás tüzelő berendezés biztosítja. A szárításhoz szükséges légmennyiséget 1 db 76.000 m3/h és 1 db 76.000 m3/h teljesítményű radiális ventilátor szívja át a hűtőzónán, majd a ventilátor előtt elhelyezett hőhasznosító berendezés ezt elszívja a hűtőzóna kilépő oldaláról és szükség esetén környezeti levegő, valamint a biomasszás tüzelő berendezés által termelt magas hőmérsékletű füstgáz bekeverésével tolja azt át a szárító előmelegítő zónájában lévő terményoszlopon. A meleg légáram hatására a terményből távozó nedvesség pára formájában távozik a bekevert füstgázzal együtt az 1150×1150 mm méretű kürtőn (P1 Gázkémény pontforrás) keresztül a környezetbe.

  A környezetbe távozó szárítólevegő a terménnyel a szárítóba került port és lebegőanyagot valamint égésterméket tartalmaz. A szárítózónából kilépő levegő portartalmának egy része a bővülő keresztmetszetű léggyűjtő-elosztó csatornákban kiválik és a kamrák alján összegyűlik. Ezt a port zsákokba engedik. A szárító felső részén található nedves terményoszlop a szárítólevegőt tovább szűri. A levegő tisztítására csak a mozdulatlan terményoszlop alkalmas, ezért a kitárolás idején a szárítólevegő áramlását a ventilátorok nyomóágában elhelyezett pneumatikus működtetésű csappantyúk zárásával megszüntetik. Ezzel megakadályozzák, hogy az előmelegítő zónán tisztítás nélkül haladjon át a szárítólevegő.

  A szárító alján üzemelő kitároló csigával és serleges felvonóval a szárított magot tisztító kúpon keresztül az utótisztító berendezésbe, majd a PA-1000 típusú hengerrostára vezetik. A rostaszerkezeten a tört szemeket mechanikus úton különítik el a terménytől. A kitárolás szakaszos, néhány másodpercig tart.

  A tisztítókúpokon átszívott levegő segítségével a termény por és lebegőanyag tartalmát távolítják el. Az elő- és utótisztítóból a levegő zsákos szűrőn keresztül távozik a környezetbe.

  A tisztított, szárított termény serleges felvonó és surrantó csövek segítségével a tranzittartályba vagy a tároló silókba kerül.

   

  A mandabokori telephelyen ezek az IPMIT-3200 Tüzelőberendezések találhatóak.