• "A nehézség leküzdéséhez kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több."
  (Tatiosz)
  IPMI

  IPMIT-490 Tüzelőberendezések

  ÉPÜLET SZERKEZETEI:

  Vízszintes szerkezet:

  Az előregyártott vasbeton rácsos tartók 17,5 m fesztávolságot hidalnak át, amelyek minden keretállásnál egy acél vonóvassal vannak összekötve a vízszintes erők felvételére. A rácsos tartókon jelenleg a rendszer vasbeton szelemenjei vannak beépítve, amihez rögzítve van a táblás hájazat, amely rossz állapota miatt cserére szorul.

   

  Alapozás:

  A vasbeton pillérek alatt pontalapok készültek, míg a vázkitöltő falazat alatt sávalap került beépítésre. Az átalakítás az alapteseket nem érintik.

   

  Aljzat:

  Jelenleg egy 5 cm vastag aszfaltburkolattal van ellátva a raktár, amely alatt két rétegben tártunk fel egy 12cm-es és egy 15 cm-es beton aljzatot vasalás nélkül. A beton alatt homogén homokos talajréteg volt található, ami jellemző a helyszín teljes területére. A berendezések helyén ezt a rétegrendet el kell bontani és teherbíró vasalt gépalapokat kell készíteni, statikus terv szerint.

   

  Homlokzat:

  Dörzsölt nemesvakolat homlokzatburkolat van kialakítva.

   

  Épületgépészet:

  Az épületben nincs kialakítva fűtés, és HMV rendszer. A beruházás során ez nem feladat.

   

  Épületvillamosság:

  A raktár üzemrészben csak világítás van kialakítva, dugaljak nem kerültek kiépítésre az épületen belül. A bejáratnál a fal külső oldalán van kialakítva aljzat. A vezérlőhelyiségben van kialakítva a szárítóhoz szükséges vezérlés, az erőátviteli és vezérlőszekrények telepítésével.

   

  Válaszfal

  A raktár két részre választásához kialakításra kerül egy könnyűszerkezetes válaszfal az alaprajzon feltüntetett helyen. A válaszfal tartószerkezete HEA szelvény, amelyek pontalapokon adják a terheket az altalajnak,  a felső pontjai az előregyártott vasbeton rácsos tartókhoz kerülnek kikötésre oválfuratos rögzítéssel. Az oszlopokra horganyzott C falvázgerendán keresztül kerül beépítésre a 10 cm vastag PIRhabos fém fegyverzetes szendvicspanel.

   

  Technológia Műszaki leírása:

  Tüzelőegység, tüzeléstechnológia műszaki leírása:

  Hegesztett szerkezetű acéllemez házban kialakított égető berendezés, belső samottozott falazattal, tűzálló szigeteléssel, légrés szigeteléssel, külső szigeteléssel, külső burkolással.

  A berendezést hidraulikus mozgatású, lépcsős rostéllyal, a tűztéren belüli primer és szekunder levegőellátással, hőlégfúvós begyújtással rendelkezik.

  A tüzelőegység alkalmas időben dinamikusan változó összetételű, többkomponensű gabonatisztítási melléktermék (hulladék) és különféle fás szárú biomasszák tetszőleges arányú mixtúráinak (átlagos fűtőérték: 13 MJ/kg) tüzelési célú hasznosítására az alábbiak szerint:

   

  Fás szárú tüzelőanyagok

   

  Lágy szárú tüzelőanyagok

   

  A tüzelőberendezésben alkalmazható tüzelőanyagok fizikai illetve mechanikai tulajdonságai:

  A tüzelőberendezésben a fent felsorolt különféle tüzelőanyagok tetszőleges komponenseiből kialakított, kötetlen arányú keveréke is alkalmazható, figyelembe véve, hogy az így előállított tüzelőanyag keverék minden komponense megfeleljen az előírt fizikai illetve mechanikai tulajdonságoknak. A tüzelőberendezés az alkalmazható, széles tartományú tüzelőanyagok alkalmazása mellett is alkalmas:

   

  A berendezés tüzeléstechnikai leírása:

  A tüzelőberendezés névleges  hőteljesítménye:              490 kW.

  Tüzelőegység igazodva a terményszárító konstrukciós kialakításához, 1 db 490 kW teljesítményű tűzbox kerül telepítésre.

  Előállított füstgáz hőmérséklet:  max.   650 °C.

  Tömeg:                                                ca. 23 t

  Befoglaló méretek:                               ca. 4,8 m x 4,5 m x 2,9 m

  Tüzelőanyag fűtőértéke:                       13 MJ/kg

  Tüzelőanyagigény:                               ca.400 kg/h

  Elektromos energiaigény:                     380/220V; 50 Hz

  Elektromos teljesítményfelvétel:           max. 20 kW

   

  Égési levegő ellátó rendszer

  Hamukezelés specifikáció, lágyszárú tüzelésre alkalmas megoldással

   

  Tüzelőtároló és arányos adagoló-behordó rendszer:

  A tüzelőberendezésbe a különböző tüzelőanyag komponensek, összetevőnként szeparált módon kialakított puffer tárolóból, automatikusan adagolható be. A tárolók bolygató és keverő művekkel felszereltek, amelyek a kitároló egységre továbbítják az anyagot. A puffer tároló töltése szenzorok által vezérelve külső helyről történik.

   

  A tüzelőberendezés adagoló-behordó rendszerének komponensei:

  Füstgázventilátor:

  A ventilátort az alkalmazott szabályozási körnek megfelelően folyamatos, állandó vákuumot tart a berendezés tűzterében. A ventilátor kompenzátorral ellátott, amely megakadályozza a rezgések és a vibráció átterjedését.

  Teljesítmény:                           ca. 76.000 m3/h, @ 1400Pa

   

  Porleválasztó multiciklon:

  A porleválasztó multiciklon feladata a füstgázzal szállított finom és durva pernye- valamint koromrészecskék benntartása a rendszerben, azok leválasztása a kiáramló. elhasznált füstgázból. A porleválasztó multiciklon további feladata, hogy alkalmazásával a kibocsájtott füstgát emissziós határértéken belül marad.

  Áteresztőképesség:                    30,000 m3/h

  Leválasztási hatásfok:    92%

   

  Szabályzó és vezérlő egység:

  A szabályzó és vezérlő köre a rendszer elemeinek összehangolt működését biztosítja, továbbá az alábbi fő funkciókat szabályozza:

   

   

  Hőhasznosító és ventilációs egység:

  A hőcserélők és ventilációs egységek feladata, a 490 kW összteljesítményű tüzelőberendezés által előállított magas hőmérsékletű füstgáz által közölt energia átadása hőcserével a szemestermény szárítását végző beszívott szárító levegőnek. A folyamat lényege, hogy a gabonaszárító berendezés függőleges tornyán áthaladó termény ne érintkezzen a tüzelőberendezésben előállított forró füstgázzal, azonban annak hőenergiáját kihasználva –azt a környezetből beszívott friss levegőnek átadva – a kívánt szintre csökkentse a toronyban áthaladó termény nedvességtartalmát. A terményszárítás, annak nedvességtartalmának kipárologtatásával valósul meg, amely páratartalmat a szárító tornyán áthaladó légmennyiség felvesz, és a környezetbe továbbít.

  A folyamat végén a termény a beállított nedvességtartalomra szárad, ezáltal biztonsággal betárolható minőségromlás nélkül, míg a szárításhoz felhasznált füstgáz kondenzáció nélkül távozik a rendszerből, anélkül hogy az abban lévő savas anyagok kontaktálnának a leszárított terménnyel.

  Az ajánlatban szereplő, és a fenti műszaki leírásban ismertetett hőtermelő és ventilációs egységekkel illetve azok segédberendezéseivel biztosítható, hogy a szárítóberendezés eredeti áramlástechnikai tulajdonságai ne változzanak. Az egységek beépítése, és a gabonaszárító berendezéshez történő illesztése után az eredetileg beépített ventilátorok szállítási teljesítménye nem csökken és a hőteljesítmény széles határok között szabályozhatóvá válik.

  A legyártani kívánt energiatermelő berendezés tervezésének és kivitelezésének köszönhetően probléma nélkül illeszthető a meglévő terményszárító berendezéshez és az ott lévő egyéb technológiai elemekhez. A berendezés beépített leválasztó egységeinek köszönhetően az égéstermékben található jelentős mértékű szárazanyag komponensek elszeparálásra kerülnek, így azok kezelése és a kibocsátott e-misszió értékek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak. Az energiaellátó egység tisztítása és eltömődésének mentesítése egyszerűen elvégezhető, nem akadályozza a berendezés üzemszerű működését.

   

  Üzembe helyezés

  A berendezés működési területén ellenőrizendő, hogy a mozgó, csúszó alkatrészek közzé idegen anyag nem ékelődött-e be, illetéktelen személy nem tartózkodik-e a területen. Az elektromotorok hálózatba történő csatlakoztatását, valamint a kapcsolószekrénynél elvégzendő összes munkát csak villanyszerelő vagy erre kiképzett szakember végezheti el. Villanyszerelési munkálatok elvégzése előtt minden esetben áramtalanítani kell. Valamennyi villanyszerelési munkálatnál be kell tartani a munkabiztonsági előírásokat. A villanymotorok indításakor, a helyes forgásirány ellenőrizendő.  

  A beüzemelés során a mechanikus kötések, a csatlakozók megfelelő állapota, a hőmérsékletszenzorok megfelelő állapota, a hajtómű olaj szintje, a hajtások beállítása –feszessége, kenése-, a forgató görgői és a sín futásának párhuzamossága, csapágyainak kenése ellenőrizendő.

   

  Biomassza tüzelésű technológia  indítása

  A berendezés, a komplett technológiát vezérlő PLC szoftverrel indítható, vezérelhető. A szárítási paraméterek ideális állításához a tűzszekrény vezérlőpaneljén külön is állítható a szárítási teljesítmény –hőfok, primer levegő és szekunder levegő állítással.

  A berendezés indítását megelőzően (indítási jel kiadása) meg kell győződni arról, hogy a berendezést határoló vázakon belül senki nem tartózkodik, a hőhasznosító berendezések és légcsatornák hőszigetelése sehol nincs megbontva, a tűzszekrény üzemkész állapotban van, a ventilátorok előtti és utáni technológiai egységek üzemkész állapotban vannak, a behordó és kihordó berendezések, csigák megfelelően üzemelnek.

   

  A berendezés leállítása, üzemen kívül helyezése

  A berendezés a központi vezérlő rendszerből kiadott STOP jellel leállítható. A STOP jel, a vezérlés függvényében a vezérlő helyiségből kiadható. Vészhelyzet esetén a vészstop gomb megnyomásával -mely a vezérlő paneleken, illetve a vezérlő szekrényeken került elhelyezésre- a berendezés leáll. Vészhelyzetben, hiba esetén vagy bármilyen rendellenesség esetén a tűzszekrényt le kell kapcsolni, a főkapcsolót ismételt bekapcsolás ellen biztosítani kell.

  Központi vezérlés esetén a vezérlésbe be lett építve a véletlen indítás elleni védelmet vész állj kapcsolóval történt leállítás helyzetre.

  Tervezett karbantartás esetén a karbantartás megkezdése előtt a berendezésen lévő tüzelő anyagot teljesen ki kell járatni a berendezésből.

  Biztonsági okokból tilos bármilyen csavarzat, csatlakozó vagy szerkezeti elem megbontása mindaddig, amíg a berendezés üzemmeleg állapotban van. A berendezés hűlési ideje min. 12 óra amely lehűlési idő után ismét ellenőrizni kell a berendezés belsejében uralkodó hőmérsékletet, hogy a biztonságos munkavégzésnek megfelelő hőmérsékletre hűlt-e. Amennyiben a megfelelően képzett szakember úgy ítéli meg, hogy a berendezés a hűlési idő után is még nem alkalmas a munkavégzésre, akkor tovább kell várni mindaddig a munkavégzés kezdetére, amíg a berendezés belsejében uralkodó hőmérséklet azt lehetővé nem teszi.

   

  Tüzeléstechnika

  490  kW teljesítményű biomassza tüzelésű tűzbox

  Műszaki adatok:

  Típus: IPMIT-490

  Névleges hőteljesítmény: 490 kW

  Tömege: 19 tonna

  Fő méretei: 2200x5600x3200 mm

  Hatásfok: ≈95 %

  Tüzelőanyagai: faforgács, faapríték. Ezek önállóan, vagy fűrészporral vegyesen is felhasználhatók (fűrészpor maximum 50% részarányt tehet ki).

  Füstgáz mennyisége: 4800 m3/h (800 oC-n)

  Tüzelőanyag nedvesség tartalma: max. 30%

  Tüzelőanyag maximális élhosszúsága: 30 mm

  Tüzelőanyag fűtőértéke: ≈12,5 MJ

  Tüzelőanyagigény: 350-630 kg/h

  Elektromos energiaigény: 380/220V; 50 Hz

  Primer ventilátor: 2,2 k W

  Behordó csigasor: 1,5 kW

  Felső csigasor: 1,5 kW

  Rostélymozgató hidraulika: 0,55 kW

  Rotációs anyagbolygató: 0,75 kW

   

  Tüzelőanyag-tároló:

  Térfogata: 5 m3

  Méretei:

  2000mmx4000mmx1500mm

  Vezérlés:

  Különálló szekrényben elhelyezett vezérlés, ami garantálja az egység részeinek összehangolt működését. A vezérlőszekrényen elhelyezett főkapcsoló mellett állítható digitális vízhőfok kijelző található.

   

  KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET

  A szárítóberendezés segítségével a magas nedvességtartalma (a betakarított termény nedvességtartalma 16-17 %-ot meghaladja) miatt raktározásra és feldolgozásra alkalmatlan termény nedvességtartalmát előírt mértékre (13-14%) csökkentik, illetve további tisztítását végzik.

  A szárítandó szemestermény közúti szállítójárművel érkezik a telephelyre. Mérlegelés után a szárító részben fedett fogadóterére ömlesztik, majd tolólapos munkagéppel a fogadógaratba tolják. Innen garatrédler és terményfelvonó segítségével tisztító kúpon keresztül az előtisztító berendezésre kerül. Az előtisztító rostaszerkezetén (kőrosta) a nagyméretű növényi maradványok és darabos idegen anyagok kerülnek kiválasztásra.

  A berendezés előmelegítő, szárító- és hűtőzónáján felülről lefelé haladva csökken le a szemes termény nedvességtartalma. A berendezés szárítási teljesítménye a szárítandó termény nedvességtartalmától, a termény fajtától és a berendezésen beállított hőmérsékletektől függ. Gépkönyvi adat szerint a berendezés teljesítménye 700-800 kg/ürítés és 100-300 sec ürítési periódus alapján 8400-28800 kg/h lehet.

  A szárításhoz a hőt a szárítóhoz integrált 490 kW hőteljesítményű biomasszás tüzelő berendezés biztosítja. A szárításhoz szükséges légmennyiséget 1 db 76.000 teljesítményű radiális ventilátor biztosítja, ily módon a biomasszás tüzelő berendezés által termelt magas hőmérsékletű füstgáz bekeverésével tolja azt át a szárító előmelegítő zónájában lévő terményoszlopon. A meleg légáram hatására a terményből távozó nedvesség pára formájában távozik a bekevert füstgázzal együtt az 1150×1150 mm méretű kürtőn a környezetbe.

  A környezetbe távozó szárítólevegő a terménnyel a szárítóba került port és lebegőanyagot valamint égésterméket tartalmaz. A berendezésből kilépő levegő portartalmának egy része a bővülő keresztmetszetű léggyűjtő-elosztó csatornákban kiválik és a kamrák alján összegyűlik.  A szárító felső részén található nedves terményoszlop a szárítólevegőt tovább szűri. A levegő tisztítására csak a mozdulatlan terményoszlop alkalmas, ezért a kitárolás idején a szárítólevegő áramlását a ventilátorok nyomóágában elhelyezett pneumatikus működtetésű csappantyúk zárásával megszüntetik. Ezzel megakadályozzák, hogy az előmelegítő zónán tisztítás nélkül haladjon át a szárítólevegő.

   

  A besztereci, illetve demecseri telephelyen ezek az IPMIT-490 Tüzelőberendezések találhatóak.